หน้าแรก

LIFESTRONG SERVICE CO.,LTD.

   ก้าวสู่ปีที่ 11 ของการเป็นผู้ผลิต ออกแบบ และจำหน่ายชุดสนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้ง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 600 แห่ง ทั่วประเทศ ในเรื่องฐานผลิตภัณฑ์และบริการ

   เรามีความตระหนักมุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้มีคุณภาพที่ดีอย่างนี้้ตลอดไป เพราะเราตระหนักดีว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านผู้บริหารที่มีต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ตลอดระยะเวลา 11 ปี เราจึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัย และการติดตั้งที่ถูกวิธี

   บริษัท ไลฟ์สตรอง เซอร์วิส จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต จินตนาการ พัฒนาการด้านสุุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชนในท้องถิ่นของท่านตลอดไป